หน้าแรก
คอร์สเรียน
บรรกาศห้องเรียน
ทุนการศึกษา
แผนที่
ติดต่อเรา
 
สถาบันกวดวิชาไมตรีจิต Maitrichit tutor
ติวสอบประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ติวสอบ O-net ติวสอบเข้า ม.1,ม.4
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ
ไทย, สังคม, ภาษาจีน, เคมี, ฟิสิกส์

อำนวยการโดย อ.จีรนันท์ อินช่วย วท.บ.และ ค.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร 089 204 8986


เปิดรับสมัครแล้ว..

บริการอื่นๆ..


ด่วน! เปิดรับสมัครคอร์สเพิ่มเกรด ป.3-ป.6, ม.1-ม.3 และ ม.ปลาย รีบสำรองที่นั่งเรียนโปรโมชั่น พิเศษ สมัครในคอร์สเดียวกัน 4 คน จ่ายเพียงครึ่งราคา
ก่อนวันที่ 10 มิ.ย.58 ด่วน

คนเก่ง "กวดวิชาไมตรีจิต"


ด.ญ. พัชรดา เพ็ชรหงษ์
จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
สอบติดโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร


ด.ญ. พัชรพร เพ็ชรหงษ์
จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
สอบติดโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร


ด.ช. อาลี หลังประเสริฐ
จากโรงเรียนสุดใจวิทยา
สอบติด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทย์ 2


ด.ช. ก้องภพ สี่พร
จากโรงเรียนเฟื้องฟ้าวิทยา
สอบติด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทย์ 2


ด.ช.พศิน นพวรรณ์
จากโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สอบติด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทย์ 2


ด.ช.กัณตรัตร์ เทพประสิทธิ์
จากโรงเรียนวัดอัยยิการาม
สอบติด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทย์ 2


ด.ญ.เพลงดาว สาตร์ขำ
จากโรงเรียนมารีน์นิรมล
สอบติดโรงเรียนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี


ด.ช. พัชรพล วัรพรฑนพร
จากโรงเรียนมาคิดวิทยา
สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์


ด.ช.อภิวัฒน์ ทุมสอน
จากโรงเรียนขุมทองวิทยา
สอบติดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2


ด.ช. นพรุต ฤทธิ์กำลัง
จากโรงเรียนสุดใจวิทยา
สอบติดโรงเรียนบางชันศึกษา


ด.ช. ก้องวิทย์ จินดาทิพย์รัตน์
จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
สอบติด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2


ด.ญ.ณัฏฐธิดา มัสมารถ
จากโรงเรียน พระวิสุทธิวงศ์
สอบติด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2


ด.ญ.วัชรภรณ์ วงส์สมบัติ
จากโรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์
สอบติดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2


ด.ญ.พิชชา อินทะนัก
จากโรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์
สอบติดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ห้อง MEP


ด.ช. ชานน ช่างรัมย์
จากโรงเรียนมีนบุรี
สอบติดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2


ด.ช.ชินดนัย รักไทยบำรุงแสง
จากโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สอบติดโรงเรียน นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 ห้อง MEP


ด.ช.เฉลิมเดช ประพาสมณเฑียร
จากโรงเรียนเฟื่อฟ้าวิทยา
สอบติดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 ห้อง Gifted วิทย์-คณิต


ด.ช.ธนพล โสดเที่ยง
จากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา


ด.ช.ธีรพล กิ่งแก้ว
จากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
สอบติด สอบติด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทย์ 2


ด.ช.พัทธดลย์ มารอด
จากโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สอบติด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทย์ 2


ด.ญ.สุวรรณวลี เลขวรรณวิเศษ
จากโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สอบติดโรงเรียน นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 ห้อง MEP


ด.ญ.อริยา บุญวาที
จากโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
สอบติดโรงเรียน นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2


ด.ญ.ศุภิสรา มีใจ
จากโรงเรียนสุเหล่าคลองเก้า
สอบติดโรงเรียนสารสาสวิเทศมีนบุรี


ด.ญ.โสรยา กองเป็ง
จากโรงเรียนสุเหล่าคลองเก้า
สอบติดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2
อำนวยการโดย อาจารย์ จีรนันท์ อินช่วย
วท.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#